Aktivity

Spojila nás pieseň 2015

Občianske združenie AmbreloKultúrne zariadenia Petržalky pripravujú dňa 5.11.2015 v Dome kultúry Zrkadlový háj BA – Petržalka pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich koncert Spojila nás pieseň, ktorého cieľom je reprezentovať a predstaviť umenie zrakovo handicapovaných umelcov. Čítaj ďalej…

************************************************************************************
************************************************************************************

Mosty snov

KPN

************************************************************************************

Spojila nás pieseň

Štyri koncerty v hlavných mestách krajín V4 / Bratislava, Praha, Budapešť a Varšava/ budú súčasťou projektu, ktorý organizuje OZ nevidiacich Ambrelo v spolupráci s organizáciami nevidiacich v krajinách V4 a cieľom ktorého je približiť širokej verejnosti život a prácu zrakovo handicapovaných umelcov a dokázať, že handicap nie je bariérou v ich sebarealizácii.

Projekt bude voľne nadväzovať na veľmi úspešný projekt Koncert za zdravý rozum , ktorého dva koncerty už boli odohrané na popredných námestiach Prahy a Bratislavy a tretí sme realizovali v predvianočnom období v Bruseli .

Tvárou 4 koncertov pod názvom Spojila nás pieseň bude člen OZ Ambrelo Maroš Bango, moderátorkou Alexandra Bangová a hosťami budú zrakovo handicapovaní umelci z Čiech /Radek Žalud/, z Poľska /Amma Faderewska / a Maďarska /Szilvia Agárdi/.

Mosty snov

Symbióza krásnych, aj keď úplne odlišných hlasov, charizma,  pozitívna energia, vysoká umelecká a profesionálna úroveň, ľudskosť a optimizmus – takto by sa dalo nazvať stretnutie slovenského tenora Maroša Banga a českého barytonistu Radka Žaluda, ktoré prostredníctvom nádhernej hudby útočí na ľudské srdcia a pohládza dušu.

Projekt Mosty snov má demonštrovať česko – slovenskú vzájomnosť a prostredníctvom hudby a spevu prezentovať talent zrakovo postihnutých umelcov. Má to byť inšpirácia, motivácia a povzbudenie handicapovaných, ale aj zdravých občanov.

Samotným koncertom by divákov mala sprevádzať tiež nevidiaca moderátorka Alexandra Bangová – manželka a manažérka Maroša Banga.

Pre rok 2014 sme naplánovali sériu zatiaľ neurčeného počtu koncertov /predpokladáme cca 10-15 / v krajských mestách Čiech a Slovenska. Mali by sa uskutočniť v letných mesiacoch, pretože ich filozofiou je začleniť sa do konkrétnych kultúrno-spoločenských akcií toho – ktorého mesta. Najvhodnejšou kulisou by boli Dni miest a obcí, vinobrania, letné kultúrne festivaly, rôzne výročia a podobné akcie, kde by sme naše vystúpenie ponúkli ako jeden z bodov programu.

Koncerty pre nádej 2014

Po veľmi úspešnom priebehu projektu Koncerty pre nádej v roku 2012 a v roku 2013 zorganizuje o. z. Ambrelo sériu koncertov projektu Koncerty pre nádej 2014 na námestiach rôznych slovenských miest. Hlavnými protagonistami koncertov budú nevidiaci tenorista Maroš Bango a jeho manželka – rovnako postihnutá moderátorka a recitátorka Alexandra Bangová.

V každom meste vystúpia aj niekoľkí domáci účinkujúci, zrakovo postihnutí umelci.

Koncerty budú určené širokej verejnosti, dôležitú časť obecenstva budú tvoriť klienti domovov dôchodcov a sociálnych služieb a členovia tamojších základných organizácií Únie nevidiacich a slabozrakých a Zväzu telesne postihnutých.

Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo predstaviť na verejnosti menej známych nevidiacich umelcov – spevákov a povzbudiť všetkých tých, ktorí by chceli niečo dokázať, ale chýba im k tomu odvaha a motivácia, aby sa pokúsili nájsť nový rozmer svojho uplatnenia v živote. Prostredníctvom krásnej hudby a cestou umenia chceme povzbudzovať a motivovať aj ostatných handicapovaných k tomu, aby sa nebáli pracovať na svojom talente a predstaviť výsledky svojho úsilia ostatným.

Pozerajte našimi očami

Výchovno-vzdelávací program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl o živote, komunikácii a pomoci nevidiacim.

Dĺžka trvania: cca 1 hodina

Počet účinkujúcich: 2-4

Obsahuje prvky výchovné, vzdelávacie, diskusné, kultúrne a informačné.

Program zaujímavým až veselým spôsobom približuje život nevidiacich ľudí a dáva návod žiakom a študentom, ako im môžu pomôcť. Pomáha preklenúť fyzické a psychologické bariéry , búra predsudky a približuje svet zrakovo postihnutých najširšej komunite mladých ľudí. Dáva možnosť realizácie zrakovo postihnutým občanom, najmä nevidiacim, ktorí interaktívnou formou priblížia študentom rôzne situácie, ktoré musia prekonávať v každodennom živote.

Doteraz OZ Ambrelo uskutočnilo za niekoľko rokov svojej existencie vyše 100 takýchto osvetových programov.

 

************************************************************************************
 • V sekcii VIDEO sme pre vás pripravili video ukážky benefičného koncertu „KONCERT ZA ZDRAVÝ ROZUM“

 

************************************************************************************

 

V Prahe a v Bratislave sme už hľadali zdravý rozum!

V rámci projektu Koncert za zdravý rozum boli zatiaľ úspešne uskutočnené dve aktivity: koncert v Prahe 12.6.2013 na Václavskom námestí a koncert v Bratislave 12.6.2013 na Hlavnom námestí .

Koncert v Prahe pripravovalo organizačne, materiálne aj technicky OS TAP na čele so Šimonom Ornestom, ktorý je zároveň aj kapelníkom kapely The Tap Tap – originálneho zoskupenia handicapovaných hudobníkov a spevákov. Títo zároveň doprevádzali pri speve aj ďalších účastníkov projektu: slovenského nevidiaceho speváka Maroša Banga, nadaného nevidiaceho maďarského klaviristru a speváka Mária Jánokiho a Patrycju Malinowsku, nevidiacu študentku z Poľska, finalistku súťaže Poľsko má talent.

Celkovo odznelo 26 skladieb, trvanie koncertu bolo takmer 2 hodiny, napriek tomu však pozornosť divákov nijako nepoľavovala. Vzhľadom na to, že The Tap Tap nie je v Prahe neznámym telesom, bola účasť divákov veľmi vysoká, cca okolo 1000 stálych divákov, ak nerátame ďalšie stovky okoloidúcich, ktorí sa pristavili a vypočuli si aspoň časť koncertu.

Súčasťou pražského koncertu boli aj dve zaujímavosti: v jednej piesni si spolu s The Tap Tap zaspieval aj známy český pesničkár Xindl X, ktorý s nimi spolupracuje už niekoľko rokov a píše im niektoré texty piesní.Druhým príjemným intermezzom bol krst nového CD kapely The Tap Tap Moje volba, ktoré pokrstil Maroš Bango ryžou – symbolom Braillovho písma. Maroš Bango sa podieľal na tomto CD aj spevácky – na nahrávke známych árií z Predanej nevesty B. Smetanu sa zhostil úlohy Kecala.

Bratislavský koncert bol vzhľadom na rozmery Hlavného námestia komornejší, ale mal rovnako vynikajúcu umeleckú a organizačnú úroveň a jeho účastníkov ocenili potleskom stovky divákov.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom umenia, hudby a spevu na troch koncertoch v troch rôznych metropolách Európy predstaviť verejnosti unikátne zoskupenie umelcov, z ktorých každý má iný handicap, napriek tomu však majú jedno spoločné: chuť do života, ktorú prejavujú spôsobom sebe vlastným: hudbou, spevom, hrou na hudobné nástroje.

Tieto predstavenia však majú aj ďalekosiahlejší a hlbší význam: všetkých handicapovaných /ale možno aj zdravých, ktorí si málo dôverujú/ majú povzbudiť k tomu, aby začali na sebe pracovať, odkryli talent, ktorý v nich možno drieme a nebáli sa ho prezentovať aj na verejnosti.Tento cieľ bol bezozvyšku splnený, mali sme veľa nádherných ohlasov od zdravých aj handicapovaných občanov.

Máme však aj jednu nesplnenú aktivitu, ktorá však zlyhala nie našou vinou. Tretí koncert sa mal uskutočniť v Bruseli, organizačne ho z vlastnej iniciatívy mal zabezpečiť výhradne český partner / bez našej spolupráce – vzhľadom na nutnosť eliminácie akýchkoľvek technických a priestorových bariér vozíčkárov/ v spolupráci s českou ambasádou v Bruseli. Žiaľ, až pár týždňov pred avízovaným koncertom sa český partner priznal, že organizačne zlyhal a koncert v Bruseli nebude v danom čase nebude.

Po konzultáciách s pani riaditeľkou Vyšehradských fondov v Bratislave sme sa rozhodli koncert v Bruseli predsa len realizovať, pretože záujem zo strany našej konzulky pani Beáty Kostilníkovej v Bruseli nám avízoval, že by takýto program bol v Bruseli mimoriadne atraktívny, najmä ak by sa ho podarilo uskutočniť niekedy v predvianočnom období.

Pani konzulku Kostilníkovú aj našich poľských aj maďarských partnerov sme v tomto duchu informovali a začíname robiť prvé kroky k úspešnej realizácii poslednej etapy nášho projektu.

Sme presvedčení, že ak nezanedbáme nič podstatné a začneme pracovať na koncerte už teraz, podarí sa nám ho včas a kvalitne realizovať.

************************************************************************************

KONCERTY PRE NÁDEJ 2013

Stalo sa už tradíciou, že Občianske združenie nevidiacich Ambrelo prichádza každý rok s projektom, ktorý spája v sebe prvky umenia s tým, čo robí ľudí ľuďmi – pochopením, empatiou a pomocou tým, ku ktorým osud nebol vždy zhovievavý.

Veľký úspech projektu Koncerty pre nádej 2012 osmelil organizátorov pripraviť tento projekt aj pre rok 2013 v ďalších šiestich slovenských mestách Prievidza, Zvolen, Dolný Kubín, Senica, Michalovce, Poprad. Na koncertoch v mesiacoch júl – september
vystúpi Maroš Bango s programom slávnych operných a operetných árií, ako aj populárnych piesní (K.Duchoň, K.Gott) a skladieb, ktoré boli na písané priamo pre neho. Programom ho bude sprevádzať motivačným slovom a poéziou z vlastnej tvorby tiež nevidiaca Marošova manželka Saša Bangová.

V každom meste pozvú organizátori do programu niekoľkých nevidiacich umelcov z daného regiónu, ktorí sa už prejavili na dostatočnej umeleckej úrovni. Najlepší z nich vystúpia potom na záverečnom galakoncerte s Marošom Bangom v Bratislave. Hudobná produkcia bude zabezpečená z podkladov (CD), prípadne vlastným sprievodom na hudobnom nástroji.

Bangovci a ich spoluúčinkujúci na vlastnom príklade dokážu naplniť hlavný cieľ projektu – motiváciu poslucháčov – divákov, ktorí denno-denne pociťujú rôzne znevýhodnenia, či už zdravotné alebo sociálne, aby nepodliehali skepse, nedôvere vo vlastné schopnosti. Každý z nich má talent na nejakú pozitívnu činnosť, ktorý teba rozvíjať.

Ďalším cieľom projektu je motivovanie porozumenia problematiky zdravotného postihnutia, najmä zrakovo postihnutých občanov, ich práv a dosiahnuť integráciu osôb so zdravotným postihnutím v každom aspekte – politickom, sociálnom, ekonomickom a kultúrnom živote ich komunít u samosprávy, verejnej správy aj v širokej verejnosti.

Koncerty budú určené širokej verejnosti, dôležitú časť obecenstva budú tvoriť klienti domovov dôchodcov a sociálnych služieb a členovia tamojších základných organizácií Únie nevidiacich a slabozrakých a Zväzu telesne postihnutých. Vstup bude voľný!

Harmonogram koncertov:

13.7. – Michalovce

16.8. – Senica

30.8. – Zvolen

01.9. – Poprad

08.9. – Prievidza

20.9. – Dolný Kubín

1(1)

************************************************************************************

 • Vážení priatelia,

dovoľujem si osloviť Vás v mene svojom, svojho manžela, nevidiaceho speváka Mariána Banga, ako aj nášho Občianskeho združenia nevidiacich Ambrelo s prosbou o spoluprácu s Vašou spoločnosťou.

V dnešnej hospodársko-ekonomickej situácii umelci nemajú na ružiach ustlané. Tým skôr platí toto konštatovanie o tých, ktorí kvôli svojmu handicapu nevyhnutne potrebujú k svojej sebarealizácii pomoc ostatných. O to viac si vážime pomoc tých, ktorí nám nezištne pomáhajú búrať pomyselné bariéry a predsudky, s ktorými sa, žiaľbohu, stretávame v našej spoločnosti veľmi často..

Vážení priatelia, radi by sme vás poprosili o partnerstvo a mediálnu spoluprácu pri propagácii umelca Maroša Banga, človeka, umeniektorého nestojí a nepadá iba na jeho krásnom hlase, ale aj na optimistickom prístupe k životu a ktorý na svojich koncertoch dáva nádej všetkým – mladým aj skôr narodeným, šťastným, ale aj tým, ktorí právestratili niekoho blízkeho. Jeho prejav, ktorý v sebe nesie pečať ľudskosti, nenechá chladným nikoho z nás.

Podporte, prosím, šírenie kultúry a umenia, ktoré nepozná nijaké bariéry, pomáha ľudí vnútorne liečiť a ponúka im krajší pohľad na svet formou, ktorá by nám obojstranne vyhovovala – rozhovorom, reportážou, prípadne inou vhodnou formou medializácie.

V roku 2012 sú najdôležitejšími udalosťami v pracovnom živote Maroša Banga okrem desiatok iných koncertov najmä :

 1. V máji 2012 sa zúčastnil Medzinárodného festivalu handicapovaných umelcov v talianskej Modene, kdesi zaspieval v doprovode osobného klaviristu L. Pavarottiho a stretol sa aj s umelcovou manželkou Nikolettou Mantovani.
 1. Voktóbri 2012 sa na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí a Slovenského inštitútu v Moskve predstaví moskovskému publiku na troch koncertoch. Prvým z nich bude slávnostný koncert v Evanjelickom kostole sv. Petra a Pavla v Moskve27. októbra 2012, kde jeho speváckou partnerkou bude známa ruská sopranistka Tatiana Lanská. Ďalší koncert uvidí moskovské publikum v Moskovskom akademickom divadle mládeže 28. októbra 2012 a tretí sa uskuteční na Veľvyslanectve SR v Moskve 29. októbra 2012. Obidva tieto zahraničné pobyty možno bez váhania zaradiť do kategórie splnených Marošových snov.

 1. Nemenej dôležitým / ak hodnotíme jeho prínos pre diváka a poslucháča / budeslávnostný Galakoncert projektu Koncerty pre nádej,ktorý sa bude konať 13. novembra 2012 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke.

Stalo sa už tradíciou, že naše Občianske združenie nevidiacich Ambrelo prichádza každý rok s projektom, ktorý v sebe spája prvky umenia s tým, čo robí ľudí ľuďmi – pochopením, empatiou a pomocou tým, ku ktorým osud nebol vždy zhovievavý.

V tomto roku takýmto podujatím boli Koncerty pre nádejséria koncertov v krajských mestách Slovenska a v Levoči. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo predstaviť na verejnosti menej známych umelcov – spevákov a povzbudiť všetkých tých, ktorí by chceli niečo dokázať, ale chýba im k tomu odvaha a motivácia, aby sa pokúsili nájsť nový rozmer svojho uplatnenia v živote.

Slávnostný galakoncert sa uskutoční 13. novembra, v celosvetovo uznávaný Deň nevidiacich. Tvárou koncertov bude nevidiaci Maroš Bango a priestor dostane aj niekoľko hostí – najväčšie talenty z radov nevidiacich umelcov.

TýmtoVás zároveň srdečne pozývame na slávnostný galakoncert 13.11.2012 a tešíme sa na stretnutie s Vami. Oficiálnu pozvánku Vám zašleme po jej výrobe.

Ešte raz Vám mene nášho občianskeho združenia ďakujem a verím, že tých, ktorí prekonajú rôzne prekážky na ceste hľadania samých seba a nájdu odvahu aj napriek handicapu pracovať na sebe a predstaviť výsledky svojho úsilia ostatným, bude čoraz viac možno aj vďaka Vašej pomoci.

S úctivým pozdravom

Alexandra Bangová, predseda OZ Ambrelo

Kontakt: 0905 648 520

maros@marosbango.sk

www.marosbango.sk

 

 

************************************************************************************

V októbri 2012 sa na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí a Slovenského inštitútu v Moskvepredstaví moskovskému publiku na troch koncertoch. Prvým z nich bude slávnostný koncert v Evanjelickom kostole sv. Petra a Pavla v Moskve 27. októbra 2012, kde jeho speváckou partnerkou bude známa ruská  sopranistka  Tatiana Lanská. Ďalší koncert uvidí moskovské publikum  v Moskovskom akademickom divadle mládeže 28. októbra 2012 a tretí sa uskuteční naVeľvyslanectve SR v Moskve 29. októbra 2012. Tento koncerty možno bez váhania zaradiť do kategórie splnených Marošových snov.

************************************************************************************

V roku 2012 pripravujeme:

 •  Výchovno-vzdelávací program – „POZERAJTE NAŠIMI OČAMI“ – program zameraný na problematiku zrakovo postihnutých pre žiakov ZŠ a SŠ. Partnermi podujatia je NADÁCIA VÚB a Ministerstvo kultúry SR.
 • Výchovno-vzdelávací program – „HOCI SME INÝ, ROZUMIEME SI“ – program určený pre žiakov Základných a Stredných škôl, zamerané na komunikáciu medzi zdravými a hendikepovanými ľuďmi.
 • „KONCERTY PRE NÁDEJ“ –séria letných koncertov v rámci celého Slovenska v spolupráci s krajskými mestami v ktorých vystúpi nevidiaci spevák Maroš Bango a ďaľšími hendikepovaný a talentovaný umelci. Motivácia a inšpirácia pre najširšiu verejnosť, ako sa dá prostredníctvom hudby a spevu bojovať proti predsudkom a búra bariéry medzi ľuďmi.

 

 

 • Spolupráca s Ministerstvom kultúry SR – Sekciou kultúrneho dedičstva a spolupráca s Nadáciou Orange v rámci grantového programu „Kultúra bez bariér“ – získali sme finančné prostriedky na nahratie a vydanie CD pre nevidiaceho speváka Maroša Banga pod názvom „BANGO SPIEVA DUCHOŇA“
 • Pokračovanie vo výchovno-vzdelávacom programe – „POZERAJTE NAŠIMI OČAMI“ – program zameraný na problematiku zrakovo postihnutých pre žiakov ZŠ a SŠ. Na tento program sme získali licenciu Ministerstva kultúry SR na poberanie kultúrnych poukazov
 • Rekreačno – rehabilitačný pobyt pre našich členov a rodinných príslušníkov v zariadení NR SR Častá – Papiernička, nad ktorým prijal záštitu predseda NR SR Richard Sulík
 • Spolupráca nášho OZ s ďalšími charitatívnymi a záujmovými organizáciami
 • Vystúpenia našich členov na rôznych charitatívnych podujatiach, zameraných na pomoc a podporu hendikepovaných.
************************************************************************************

Kde sme boli a čo sme robili a čo o nás napísali

 

*************************************************************************************

13.12.2010 Reportáž s koncertu SVETLO DO TMY nájdete v archíve televízie JOJ.http://televizia.joj.sk/tv-archiv/promi-noviny/03-12-2010.html

*************************************************************************************

 

11.12.2010 Benefičný koncert SVETLO DO TMY

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

 

07.12.2010 odkazy na tlačové správy s benefičného koncertu SVETLO DO TMY

 

*************************************************************************************

 

 

 

POZVÁNKA SVETLO DO TMY

 

ZBIERKA SVETLO DO TMY

 

 

*************************************************************************************

 

Benefičný koncert Svetlo do tmy – 2. info:

 

MESTSKÉ DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA – 2 . DECEMBER 2010 – 19h00
AMBRELO A SPOJME SRDCIA PRE ZDRAVIE SI VÁS DOVOĽUJÚ POZVAŤ NA BENEFIČNÝ KONCERTSVETLO DO TMY. PODUJATIE POD ZÁŠTITOU MANŽELKY PREZIDENTA SR PANI SILVIE GAŠPAROVIČOVEJ A PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVA ANDREJA ĎURKOVSKÉHO. / VIAC … /

 

 

*************************************************************************************

 

Benefičný koncert Svetlo do tmy

 

Dňa 3. decembra 1982 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo o Svetovom akčnom programe pre zdravotne postihnuté osoby. Organizácia Spojených národov sa zaviazala svojich členov na podporu plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského života a ich rozvoja, rovnako ako preventívne a rehabilitačné opatrenia. Námet tohto podujatia si kladie za cieľ podporovať porozumeniu problematiky zdravotného postihnutia, práv osôb so zdravotným postihnutím a dosiahnuť integráciu osôb so zdravotným postihnutím v každom aspekte – politickom, sociálnom, ekonomickom a kultúrnom živote ich komunít. Takto pripravený program je príležitosťou na mobilizáciu krokov na dosiahnutie cieľa – plného a rovnocenného používania ľudských práv a zapojenie do spoločnosti osôb so zdravotným postihnutím, ako i možnosť prospieť zvýrazneným aktivitám na príklade podpory konkrétnej charity. / VIAC … /

 

 

 

Projekt: Maroš Bango – Poviem vám to piesňou ** Projekt vytvorený v spolupráci a za finančnej podpory nadácie Orange. – pre viacej info klikni TU

 

maros

 

*************************************************************************************

 

CHRÁNENÁ DIELŇA POMÁHA ZNEVÝHODNENÝM SKUPINÁM OBYVATEĽSTVA ZÍSKAŤ NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI – TLAČOVÁ SPRÁVA

 

**************************************************************************************

 

 

 

Projekt: POZERAJTE NAŠIMI OČAMI

 

Ponúkame výchovné koncerty pre deti a mládež základných a stredných škôl o problematike nevidiacich „POZERAJTE NAŠIMI OČAMI“ (KONTAKT:             0905 648 520      )

 

 

 

 

 

S úctivým pozdravom
Alexandra Bangová
Ambrelo OZ

 

kontakt: www.ambrelo.sk
www.marosbango.sk

tel:                0905 648 520

 

 

 

**************************************************************************************

 

Náš člen Maroš Bango vydal sólové CD

 

17.11.2009 v Kultúrnom dome Ružinov pokrstil náš člen Maroš Bango svoje svoje prvé CD s názvomBLUDISKO. Krstným otcom je majster Peter Dvorský.

 

Na koncerte spojeným s krstom okrem Maroša Banga vystúpili:  Janka ŠkultétyHenrieta VrábelováMudr. Braňo Rolenc a Peter Cingeľ s klavírnym sprievodom Prof.  Ľudovíta Marcingeraa ďalší člen skupiny AMBRELO Marek Gernát. Koncert moderovali Alexandra Bangová a DaliborGondík.

 

400 divákov vytvorilo fantastickú atmosféru. Koncert a krst bol prijatý s nadšením a niekoľko krát za večer bolo veľké standig-ovation.

 

Na krste sa spolupodieľali: Dom Kultúry Ružinov, MaxMara, Ambrelo, MIRACLE production, ENTstudio,  

 

Na koncerte sa v hojnom počte zúčastnili aj média či už printové, televízne alebo internetové.

 

 

 

Cd bolo podporené grantom Ministerstva kultúry a Nadáciou SPP. Nahrávané bolo v štúdiu EDENv Trnave. Vizuálnu časť CD a všetkých materiálov vytvoril Myo Hirc.

 

Všetkým zainteresovaným za pomoc ĎAKUJEM a verím že CD BLUDISKO prinesie ľuďom radosť a potešenie.

 

 

 

Ďakujem v mene občianskeho združenia AMBRELO Saša Bangová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aktuality.sk/clanok/177740/slovensky-bocelli-bude-spievat-na-plese-v-opere/

 

http://www.webnoviny.sk/kultura/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-/262216-clanok.html

http://koktail.pravda.sk/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere-pd2-/sk-kkoktail.asp?c=A101204_212739_sk-kkoktail_p47

http://www.fuu.sk/2010/12/41916-nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere/

http://www.finance.sk/spravy/finance/40595-nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere/

http://www.levican.sk/index.php?app=spravodajstvo&sec=ukaz&show=262216

http://www.24hod.sk/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere-cl142289.html

http://lucenec.virtualne.sk/spravodajstvo/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere.html

http://www.ruzombercan.sk/clanky/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere-152861.html

http://www.comein.sk/aktuality/55663/Nevidiaci-spevak-Maros-Bango-vystupi-na-Plese-v-opere/?mail

http://zvolen.virtualne.sk/spravodajstvo/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere.html

http://www.news.sk/rss/clanok/2010/12/2527063/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere/

http://rssportal.cz/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere-308684/

http://www.seznam.name/rss-clanek-1523052/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere.html

http://www.krab.cz/2010-12/clanek33999

http://www.nitra24.sk/comment.php?comment.news.76716

http://www.onlinednes.sk/24778-nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere.html

http://www.slovakiaguide.at/de/detail-28-64919.html – PRELOŽENÉ DO NEMČINY

 

http://www.smahu.com/spravy/sprava-3892554/Nevidiaci-spevak-Maros-Bango-vystupi-na-Plese-v-opere/

http://zenskyweb.sk/index.php/clanky/1818/113/Beneficny-koncert-Svetlo-do-tmy

http://aktualne.centrum.sk/domov/clanek.phtml?id=1221161

http://dnes.atlas.sk/slovensko/715353/na-beneficnom-koncerte-do-tmy-spevom-svietili-popredni-solisti

http://www.prestavka.sk/2-24300/SOCIALNE:-Na-beneficnom-koncerte-Svetlo-do-tmy-spievali-popredni-s%C3%B3listi.xml

http://www.financnik.sk/financie.php?did=277&sprava=45034

http://www.plusky.sk/kultura/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere/

http://xnovinky.cz/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere-308684/

http://www.skg.sk/sk/detail-28-64919.html

http://www.info421.sk/kultura/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere/

http://banskabystrica.virtualne.sk/spravodajstvo/nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere.html

http://www.humennecity.com/sk/spravy/kultura/262216-nevidiaci-spevak-maros-bango-vystupi-na-plese-v-opere/

http://spravy.pozri.sk/clanok/Nevidiaci-spevak-Maros-Bango-vystupi-na-Plese-v-opere/125076

 

http://www.webnoviny.sk/firemny-filantrop/nevidiaci-spevak-pritiahol-na-pomoc-cho/255503-clanok.html

 

http://www.europrofit.sk/kultura/umelci/22544-karel-gott-peter-dvorsky-a-maros-bango-prinesu-svetlo-do-tmy

 

http://www.slovacivosvete.sk/338/sprava-tasr.php?sprava=403605

 

 

 

04.12.2009 – Sme sa zúčastnili benefičného koncertus názvom „Na Svätého Mikuláša“ – koncert organizovala Nadácia rakoviny a Únia žien, koncert sa konal v Bratislave na Hl.námestí

 

04.09.2009 – Bratislava – Lamač – Koncert s Jadrankou – o 18:00

 

20.08.2009 – Vráble – staré fut. ihrisko – o 17:00

 

27.09.2009 – Karlova ves – Liščie údolie – Bratislava – o 17:00

 

02.08.2009, Pezinok – Zámocký park – Kultúrne leto o 16:00

 

14.08.2009, Bratislava – Areál Štrkovec – Kultúrne leto o 17:00

 

16.08.2009, Modra – Kultúrny dom – Kultúrne leto o 16:00

 

23.08.2009, Smolenice – Pod Zámkom – Na kolesách proti rakovine o 16:00

 

30.08.2009, Dudince – Hotel Diamant – o 19:00

 

25.6.2009, Bludisko, Dom Kultúry Ružinov – Bratislava

 

25.6.2009 – Občianske združenie AMBRELO Vás chce pozvať na prezentačný koncert BLUDISKO dňa25.6. O 19.00 DOME KULTÚRY RUŽINOV pre viacej info klikni ĎALEJ.

 

17.6.2009 – BENEFIČNÝ KONCERT VIDÍME SRDCOM 2  – České Budějovice – Česko – Slovenský projekt na podporu rodinného detského domova Sluníčko Vítejovice

 

20.2.2009 – Sa uskutočnil 3. benefičný a reprezentačný ples nevidiacich v Bratislave v Dome kultúry Ružinov – v galérii sú fotky a krátke video s plesu

 

05.12.2009 – KONCERT NA SV. MIKULÁŠA – Bratislava – spolupráca s nadáciou „Výskum rakoviny

 

20.11.2008 – Koncert v Klatovej Novej Vsi, výťažok bude venovaný Jurkovi Kremlovi, chlapcovi na vozíku a nemôže hýbať končatinami.

 

13.11.2008 – Koncert ku Dňu nevidiacich v spolupráci s mestom Senec. Účinkovať budú Miro Žbirka,Peter CmoríkDominika Mirgová, skupina Ambrelo a ďalší. Výťažok bude venovaný nášmu združeniu.

 

1.jan.2008 – Začiatkom februára 2008 (2.2.) pripravujeme 2. benefičný a reprezentačný ples pre zrakovo postihnutých. Jeho organizácia si vyžaduje množstvo času, energie, finančných a materiálnych prostriedkov, ako i obetavosť a pomoc priaznivcom občianskeho združenia.

 

Preto si dovoľujeme sa na Vás obrátiť so žiadosťou o akúkoľvek formu pomoci. Veríme, že s ňou sa nám podarí zorganizovať našu akciu čo najlepšie, aby zrakovo postihnutí spolu so svojimi priaznivcami a priateľmi mohli stráviť príjemné chvíle.

 

Za pomoc a spoluprácu vopred ďakujeme a zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na náš ples.

 23. marec2008 – posedenie pri knihe, čítanie z tvorby zrakovo postihnutých, diskusia o spoločne prečítaných knihách a o novinkách na knižnom trhu.

 14. apríl2008 – valné zhromaždenie, kde sa hovorilo o akciách minulého roka a plánovala sa činnosť združenia pre ďalšie obdobie.

 8.máj2008 – stretnutie rodín, členov a sympatizantov nášho združenia, posedenie pri ohníku a malá turistická vychádzka po okolí Bratislavy

 11.máj2008 – posedenie ku dňu matiek

 Jún2008 – príprava benefičného koncertu Vidíme srdcom v spolupráci s rodinným detským domovom vo Vitejoviciach (južné Čechy). Bola to benefičná akcia, kde vystupovali slovenské a české umelecké hviezdy spolu so slovenskými a českými postihnutými umelcami, my ako OZ Ambrelo sme boli spoluorganizátori tohto podujatia. Koncert sa konal 27. júna v Prachaticiach v kongresovom stredisku Park. Ako hostia tam vystúpili Lucka Bila, Vierka Berkyová, česko-fínsky huslista Christián, zo zrakovo postihnutých umelcov tam bola skupina Ambrelo, Petr Míra s Mirom Matyščákom, Lenka Kosínova, vokálne trio Makabara a chlapci Wilnroterovci z Košíc. Podujatie trvalo tri hodiny, výťažok bol okolo 100 000 Kč, ktoré boli venované detskému domovu Sluníčko. Podujatie moderovala Saša Bangová spolu s českým kolegom Jaroslavom Černým.

 August2008 – stretnutie pre členov a sympatizantov nášho združenia vo Veľkom Mederi, bolo to kúpanie spojene s masážami jedného nášho nevidiaceho sympatizanta

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.