Ďakovný list

Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som sa Vám úprimne poďakovala za Vašu ochotu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste nám prejavili poskytnutím sponzorského...
Read More »