Home » Nezaradené » Spojila nás pieseň 2015

Spojila nás pieseň 2015

Občianske združenie AmbreloKultúrne zariadenia Petržalky pripravujú dňa 5.11.2015 v Dome kultúry Zrkadlový háj BA – Petržalka pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich koncert Spojila nás pieseň, ktorého cieľom je reprezentovať a predstaviť umenie zrakovo handicapovaných umelcov.

Tvárou podujatia bude slovenský nevidiaci spevák Maroš Bango a jeho hosťami budú  nevidiaci speváci z Rakúska /Antonija Kovacevic/ a Českej republiky /Radek Žalud/. Hovoreným slovom ich bude sprevádzať nevidiaca Alexandra Bangová a moderátor JOJ Ján Mečiar. Hosťom večera by mal byť známy slovenský operný spevák Martin Babjak.

Spojila nás pieseň 2015

Vzhľadom na atraktívnu zostavu účinkujúcich predpokladáme návštevu 400-500 osôb. Pozvaní budú zrakovo handicapovaní občania Bratislavy, ako aj seniori a iné znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Členovia OZ Ambrelo by takto chceli povzbudiť všetkých tých, ktorí možno tušia v sebe skrytý talent, ale k jeho rozvoju im chýba odvaha a motivácia, aby sa pokúsili nájsť nový rozmer svojho uplatnenia v živote. Prostredníctvom krásnej hudby a spevu chcú motivovať aj ostatných handicapovaných k tomu, aby sa nebáli na sebe pracovať a predstaviť výsledky svojho úsilia ostatným.

Nad podujatím prevzal záštitu primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal. Finančne ho podporili Slovenské elektrárne, a. s., spol. skupiny EnelMesto Bratislava prostredníctvom grantového programu ArsBratislavensis.   Mediálnymi partnermi sú časopis in.ba a TV Ružinov. Ďalšími partnermi sú Mestská časť Bratislava – Petržalka, firmy Coca cola, Curel s.r.o., hotel Crowne Plaza a Rakúske kultúrne fórum.

Veríme, že tento koncert vnesie do nášho mesta myšlienku spolupatričnosti s tými, ku ktorým osud nebol vždy zhovievavý, ale napriek tomu sa nevzdávajú, bojujú a svojim talentom obohacujú životy ľudí okolo seba.

Alexandra Bangová, predseda OZ Ambrelo